Joblinks.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Er du studerende, en skarp kommunikatør og har politisk tæft?

Job i København

Vores nuværende student har fået en flot praktikplads i Washington DC. Derfor søger vi en ny student, der kan understøtte DI Vands arbejde – og den danske styrkeposition på vand.

Baggrund


Over hele verden er mennesker udfordret af for lidt vand, urent vand eller for meget vand i form af oversvømmelser. Udfordringerne bliver forværret af klimakrisen, befolkningsvækst og stigende ulighed. Tallene taler deres eget tydelige sprog. Ifølge FN udledes 80 pct. af verdens spildevand uden nødvendig rensning og i 2025 vil halvdelen af klodens befolkning leve i områder med væsentlige udfordringer i form af stigende vandmængder, lange tørkeperioder og urent drikkevand.

Samtidig har Danmark løsningerne til mange af disse udfordringer: Vandområdet er en dansk, men ofte overset grøn styrkeposition. Vi har den højeste eksport af vandteknologi pr. indbygger i Europa og tilsvarende flest patenter pr. indbygger i Europa. Men vi er pressede. Vores eksport er stagnerende og vi bliver overhalet på antal nye patenter. Verden kalder på vandløsninger – og det har man fundet ud af andre steder i verden.

DI Vand


Vi har derfor brug for dig til at hjælpe med at fastholde, udvikle og styrke den danske vandsektors position i Denmark, EU og internationalt.

Med udgangspunktet i Dansk Industri er DI Vand det fælles talerør på vand på tværs af teknologiproducenter, rådgivere, forsyninger, entreprenører...